Mandag d. 28. februar trådte banerådet sammen for første gang.
Efter en kort forventningsafstemning og præsentation af rådets medlemmer samt en orientering om rammer og mål for rådets arbejde, var der en god dialog om en mangfoldighed af emner efter input fra både medlemmer og fra driften.

Blandt de ting, der blev drøftet var
– sikkerhed og andre forhold omkring 1. teested/puttinggreen/18. green
– sikkerhed, klokker, signaler og afspærringer på banen
– forslag om etablering af stier flere steder på banen
– beskæringer,  flytning og fældning af træer og beplantning
– tiltag til dræning af våde steder på banen.

Det lykkedes at komme omkring i alt 36 selvstændige forslag og idéer, som driften behandler og arbejder videre med forud for næste banerådsmøde, der planlægges til starten af juni måned.