Klubhus, baner og træningsfaciliteter er forsat lukkede

Kære medlemmer,

Bestyrelsen har torsdag eftermiddag afholdt et ekstraordinært møde vedrørende situationen om corona.

På dette møde blev det debatteret, om banen fortsat skal være lukket frem til 30. marts, eller om banen kan åbne med en række “corona-restriktioner” såsom; kun to-bolde, ingen flag, krav om brug af håndsprit og forbud mod ophold i klubhuset mm.

Til behandling af sagen blev nedenstående informationer opvejet:

  • Enkelte klubber har valgt at holde åben for spil, nogle kun for medlemmer og med “corona-restriktioner”.
  • Langt de fleste klubber har valgt at lukke banerne.
  • Klubben har i forløbet rådført sig med to læger, som begge mener, at man godt vil kunne igangsætte spil med “corona-restriktioner” og, hvis disse følges, uden risiko for smitteoverførsel.
  • DGU’s argumenter for lukning af banerne. Se dette link: https://www.golf.dk/nyhed/derfor-anbefaler-dansk-golf-union-lukning-af-golfbanerne
  • Argumenter på forskellige Facebook-opslag om: “overreaktion” og umyndiggørelse af klubbernes medlemmer.
  • Argumenter på forskellige Facebook-opslag om: sammenhold, signalværdi, opbakning og situationens alvor.
  • Sundhedsstyrelsens udsagn: Hvis du er i tvivl – så lad vær.

Konklusionen på mødet blev, at bestyrelsen – efter afstemning – besluttede at fastholde banelukningen frem til den 30. marts.

Bestyrelsesmedlem Ib Lyng var fortaler for at åbne banen med “corona-restriktioner”; de øvrige medlemmer var for en fortsat lukning af banen.

Kim Nissen var fraværende pga. sygdom, og Ida Bratting Kongsted var også fraværende, men havde inden mødet tilkendegivet sin holdning til Peter Fredgaard.

Det er naturligvis møg irriterende, at vi ikke kan komme på banen, men bestyrelsens flertal mener, at vi bør støtte op om anbefalingerne fra DGU (Dansk Golf Union), PGA of Denmark (trænerforeningen), GAF (golfklubbernes administrative personaleforening), DGA (greenkeeperforeningen) og DIF (Danmarks Idrætsforbund).

Alle organisationer, der til dagligt medvirker til, at vi kan gennemføre vores dejlige sport.

Med udgangspunkt i den fortsatte banelukning besluttede bestyrelsen også at hjemsende en del af personalet på løn-kompensation, da det endnu er uvist, hvor længe denne lukning varer.

Banen, som iøvrigt ser ud til at være i fin stand efter vinteren, vil frem til baneåbningen blive vedligeholdt, så vi undgår forfald i lukkeperioden.

 

Ligeledes må vi desværre nok se i øjnene, at turnerings-programmet skal revideres og, at årets første turneringer må aflyses/udsættes. Mere herom i et senere nyhedsbrev.

 

Vi følger naturligvis situationen løbende og afholder bestyrelsesmøde igen i næste uge.

Såfremt der måtte være spørgsmål om ovenstående, kan der rettes direkte henvendelse til formand Peter Fredgaard på mail: fredgaardpeter@gmail.com

f. bestyrelsen

Peter Fredgaard
Formand