Klubhus, baner og træningsfaciliteter er forsat lukkede

På endnu et ekstraordinært møde torsdag d. 26. marts, besluttede bestyrelsen fortsat at følge DGU’s anbefaling om at holde golfbanerne lukkede for spil, foreløbig frem til 1. april, hvor DGU har varslet en ny udmelding.

Bestyrelsen holder sig orienteret om udviklingen og afventer DGU’s udmelding, der altså forventes d. 1. april.
Der er indkaldt til et nyt bestyrelsesmøde d. 1. april hvor banelukningen igen tages op til behandling.

 

På bestyrelsens vegne

Peter Fredgaard,

formand.

 

______________

 

DGU fastholder anbefaling om lukning til hastelov er behandlet

 

På tirsdag den 31. marts skal Folketinget stemme om en ny lov, der gør det muligt at udstede forbud mod at forsamles mere end to personer. Forslaget gør det også muligt at lukke legepladser, campingpladser og golfbaner.

Dansk Golf Unions bestyrelse anbefaler, at de danske golfklubber fortsat holder baner, træningsfaciliteter og klubhuse lukket, indtil lovforslaget er behandlet.

– Vi henstiller til, at golfdanmark fortsat udviser samfundssind og står sammen om ikke at spille golf, mens vi venter på tirsdagens lovbehandling. Hvis Folketinget vedtager loven, gives der hjemmel til at lukke golfbaner. Det er p.t. uvist om myndighederne vil bruge den hjemmel, men DGU vil tage bestik af situationen og efterfølgende tage stilling til en fælles, hensynsfuld åbning af golfbanerne efter myndighedernes anvisninger, hvis det er muligt, siger Lars Broch Christensen, der er formand for Dansk Golf Union.

– Det er en utrolig svær problemstilling at navigere i, fordi der er så forskelligartede holdninger og interesser. Det er ikke, og har ikke været, vores ønske at fastholde en flere måneder lang anbefaling om at lukke landets baner. Det ligger os stærkt på sinde at komme videre hurtigst muligt og som et samlet golfdanmark. Vi ønsker alle at komme ud og spille golf under sikre og betryggende forhold, lyder det fra Lars Broch Christensen.

Dansk Golf Union vil løbende holde spillere og klubber informeret som sine overvejelser og beslutninger. Vi kommer med en ny udmelding senest den 1. april.