Banen åbner med en række særlige forholdsregler

Bestyrelsen i Asserbo Golf Club er enige om fortsat at følge DGU’s anbefalinger og kan derfor nu åbne banen for klubbens medlemmer med en række særlige påbud og forholdsregler, der skal overholdes. Overtrædelser vil blive påtalt og indberettet til ordens- og regeludvalget.
Hvis reglerne overtrædes, kan det medføre, at banen må lukkes igen.
Reglerne kan og vil blive ændret uden yderligere varsel, hvis det viser sig at være hensigtsmæssigt.

Alle klubarrangementer og turneringer er aflyst eller udsat indtil videre. Blokeringer og tider reserveret til klubber i klubben er annulleret. Par 3 banen (lille bane) er lukket.

Banen åbner torsdag d. 2. april klokken 10. Der spilles til sommergreens. Ved rimfrost er banen lukket og reserverede tider annulleres.

Booking af tider
Tider bookes via Golfbox.
Der kan kun bookes et- eller to-bolde.
Man må kun spille på banen hvis man har en starttid.
Intervallet mellem tiderne er udvidet til 10 minutter for at sikre afstand mellem spillerne.
Der kan kun bookes én tid pr. spiller ad gangen for at sikre alle lige mulighed for at spille.
Booking bør primært foregå med spillere fra samme husstand eller med fast spillemakker.

Ankomst, Spillet og efter runden på golfbanen.
Spil foregår i max et -eller 2 bolde.
Tider skal ikke bekræftes, de bekræftes automatisk af kontoret.
Scorekort udleveres ikke, men kan føres via GolfBox app eller lignende.
Ankomst til golfbanen sker tidligst 10 min. før starttid.
Adgang til banen foregår via personalets parkeringsplads, ikke gennem gården.
Flaget skal blive i hullet og må ikke berøres
Banemateriel (f.eks. river, boldvaskere m.m.) er fjernet. Glat bunkeren ud med foden, når du forlader den
Vandhaner og toiletter på banen er lukket.
Affaldsspande og lignende er tildækket eller fjernet.
Spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil.

Andre praktiske oplysninger
Klubhus og indendørs faciliteter er lukket.
Alle træningsfaciliteter er lukket.
Alle toiletfaciliteter er lukket.
Benyttelse af borde og bænke omkring klubhusområdet er forbudt.
Der må ikke tages ophold i omkring klubhuset eller på banen.

Anbefalinger til den enkelte golfspiller
Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
Hold omhyggeligt den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.
Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere. Vær særligt opmærksom omkring teestedet, på greens og i transporten mellem de enkelte huller.
Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen.
Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr.
Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger ift. at minimere smittespredning.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte klubbens formand, Peter Fredgaard på mail: fredgaardpeter@gmail.com