Banen åbner nu blandt andet også for fire-bolde og greenfeegæster

Kære medlemmer,

Det er gået rigtigt godt med at følge de udstukne forholdsregler siden vi åbnede for spil på banen og bestyrelsen i Asserbo Golf Club er enige om fortsat at følge DGU’s anbefalinger og kan derfor nu åbne banen for 4-bolde og greenfeegæster på både stor og lille bane.
Banen er åben for booking i 4-bolde nu.
Man kan nu have to bookinger pr. person og man kan booke tider 14 dage frem.

Der åbnes for Kongegolfspil som planlagt d. 1. maj. Tilmeldingsfristen er forlænget frem til 1. maj – herefter forhøjes prisen til 750 kr. Læs mere om Kongegolf her *link*

Træningsfaciliteterne  og shoppen åbnes med en henstilling om at være særligt opmærksom på hygiejne og smittekilder, samt afstand til andre personer.
Shop, range, puttinggreen og indspilsområder åbnes i løbet af den kommende uge, når vi har truffet de nødvendige forholdsregler.

Toiletterne på banen åbner fra onsdag morgen.
Rengøringsfrekvensen sættes op og der vil være mulighed for selv at rengøre faciliteterne før og efter brug.

Der åbnes for buggyudlejning. Man må kun være én i buggyen, medmindre man deler den med en person fra sin husstand. Man booker buggyer på samme måde som tidligere. Ved overtagelsen vil buggyen være rengjort. Det anbefales at man selv afspritter buggyen før man tager den i brug.

Der åbnes for booking af individuelle lektioner hos Carina og Andreas. Der er særlige forholdsregler omkring afstand til træneren og det er også her vigtigt, at hvis du føler dig syg, skal du blive hjemme.

Der er fortsat en række særlige påbud og forholdsregler, der skal overholdes.
Du finder en opdateret udgave af regler for spil på banen her *link*
Hvis du ønsker at spille på banen forventes du at have sat dig ind i klubbens retningslinjer for spil og færdsel på banen og omkring klubhuset og at følge dem.
Overtrædelser vil blive påtalt og i grove eller gentagne tilfælde blive indberettet til ordens- og regeludvalget.

R&A har udarbejdet en vejledning til undtagelser og tilpasninger til golfreglerne, så spil på Asserbo Golf Clubs bane fremover kan være handicaptællende og der er åbnet for muligheden for indberetning af scores igen.
Du kan læse den COVID-19 relaterede vejledning til golf- og handicapreglerne på vores hjemmeside her *link*

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte klubbens formand, Peter Fredgaard på mail: fredgaardpeter@gmail.com