Dagsordenen ser således ud:

1) Godkendelse af seneste referat
2) Gennemgang af årsrapport og bilag
3) Forberedelse til GF
4) Nyt fra sekretariatet
5) Nyt fra udvalgene og andre ansvarsområder
6) Tee-box, herunder forslag til intern retningslinje (som matcher tee-box retningslinjer)
7) Orientering fra mødet om sammenlægning af mandags- og onsdagsgolf
8) Eventuelt