Besked fra bestyrelsen

Banen åbner med en række særlige forholdsregler Bestyrelsen i Asserbo Golf Club er enige om fortsat at følge DGU’s anbefalinger og kan derfor nu åbne banen for klubbens medlemmer med en række særlige påbud og forholdsregler, der skal overholdes. Overtrædelser vil blive påtalt og indberettet til ordens- og regeludvalget. Hvis reglerne overtrædes, kan det medføre,…

Besked fra bestyrelsen

Klubhus, baner og træningsfaciliteter er forsat lukkede På endnu et ekstraordinært møde torsdag d. 26. marts, besluttede bestyrelsen fortsat at følge DGU’s anbefaling om at holde golfbanerne lukkede for spil, foreløbig frem til 1. april, hvor DGU har varslet en ny udmelding. Bestyrelsen holder sig orienteret om udviklingen og afventer DGU’s udmelding, der altså forventes…

Besked fra bestyrelsen

Klubhus, baner og træningsfaciliteter er forsat lukkede Kære medlemmer, Bestyrelsen har torsdag eftermiddag afholdt et ekstraordinært møde vedrørende situationen om corona. På dette møde blev det debatteret, om banen fortsat skal være lukket frem til 30. marts, eller om banen kan åbne med en række “corona-restriktioner” såsom; kun to-bolde, ingen flag, krav om brug af håndsprit…

Besked fra bestyrelsen

Klubhus, baner og træningsfaciliteter er lukket frem til 30. marts. Kære klubkammerater, Bryd kæden! Vi har i dag valgt at lukke helt ned for klubhus, træningsfaciliteter og bane foreløbig frem til den 30. marts. Dansk Golf Union har på baggrund af myndighedernes seneste tiltag besluttet at anbefale alle golfklubber at lukke helt ned. Altså også…

Årsrapporten 2019

Generalforsamlingen er udskudt På grund af omstændighederne og sundhedsstyrelsens anbefalinger om at undgå større forsamlinger har bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen ind til videre. Når det igen vurderes forsvarligt at afholde generalforsamlingen, vil vi informere og indkalde til en ny dato. Materialet til generalforsamlingen findes via dette link: Indkaldelse og dokumenter – Generalforsamlingen 2020  …

Coronavirus – info fra AGC

I Asserbo Golf Club følger vi sundhedsstyrelsens retningslinjer og passer på os selv og hinanden. Vi har aflyst vores klubarrangementer og generalforsamlingen bliver udsat til senere. Årsrapporten og materialet til generalforsamlingen udsendes i morgen som planlagt, men altså uden en dato for afholdelse af generalforsamlingen, der vil blive afholdt så snart det igen bliver muligt…

Nyt fra turneringsudvalget

Åbningsturnering 4. april 2020 Nu er det endelig forår, og traditionen tro starter vi med åbningsturneringen den 4. april 2020. Turneringsformen er slagspil/flagspil, og hver spiller får udleveret et flag, som skal placeres, der hvor bolden lander, når sidste slag er brugt. Der spilles i en damerække og en herrerække. Sponsor for turneringen er VW…

Din golfklub har brug for din hjælp

Kære AGC medlem Som almennyttig forening kan Asserbo Golf Club søge om momskompensation – det lykkedes os sidste år at blive godkendt, og vi får svar på vores ansøgning om momskompensation for 2019 sidst på året. For at opretholde godkendelsen så vi kan søge om momskompensation for 2020 også, kræves, at vi årligt har 101…