Medlemsundersøgelse

Spørgeskema fra Asserbo Golf Club I nogen tid har bestyrelsen diskuteret en ny type medlemskab i Asserbo Golf Club, der henvender sig til de medlemmer, der måske ikke spiller så mange runder golf eller ikke benytter klubbens tilbud og faciliteter i samme grad som de fleste fuldtidsmedlemmer gør. Vi kalder det et AGCflex-medlemskab. Som led i…

Undskyld vi roder!

Ny belægning i gården Nu er Kurt Kristensen og Bo Reinholm Jensen gået i gang med at gøre klar til  ny belægning i gården. Lige nu køres sten og fliser væk og der lægges dræn langs murene og i gårdspladsen før den nye flisebelægning etableres. Afhængigt af vejret forventes arbejdet afsluttet i løbet af ca.…

Nytårshilsen fra Asserbo Golf Club

Mange spændende tiltag i 2020 Godt nytår! Efter et lidt turbulent 2019 med ny klubmanager, omorganisering i proshoppen og ny trænerstab er vi nu igen på den helt rigtige vej med nye og mere fleksible løsninger for klubben. Vi har ultimo 2019 afviklet et vellykket bestyrelsesseminar, hvor bestyrelsen og ledelsen har afstukket retningen for driften…