Cookie- og privatlivspolitik

Først lidt info om hvad en cookie er for en størrelse?
En cookie er data, som gemmes på din computer, telefon, iPad eller hvad du ellers bruger, når du skal på Internettet. En cookie er en tekstfil, som indeholder regulær tekst eller binær data. Alle cookies vi får ind er anonymiseret. Det vil sige, at vi ikke kan se, hvem du er.
Det primære formål med cookies, er at bruge det til at forbedre brugeroplevelsen på et website.
Typiske eksempler:
Huske om du er logget ind eller ej
Brugerindstillinger på hjemmesiden
Statistik over dit besøg på hjemmesiden

Typer af cookies
Der skelnes imellem tre typer af cookies:
Førstepartscookies: Det er cookies, som den besøgte hjemmeside gemmer på computeren.
Tredjepartscookies: Dette er cookies, som gemmes af tredjepartsprogrammer, såsom Facebook og Google Analytics. De er ligesom førstepartscookies ikke skadelige på nogen måde.
Session-cookies: Dette er midlertidige cookies, som slettes når du forlader hjemmesiden.

Cookies på agc.dk hjemmeside
Der bruges cookies på agc.dk hjemmeside, og deres formål er at forbedre din brugeroplevelse. Cookies sat af agc.dk hjemmeside har en levetid på 14 dage.
Der bruges følgende typer af cookies:
Måling af brugeradfærd (Google Analytics), så vi kan forbedre hjemmesiden (Tredjepartscookie)
Optimering af brugeroplevelsen på websitet (Førstepartscookies og Session-cookies)

Hvis du vil undgå cookies
Så kan du blokere alle cookies fra hornbaekgolf.dk. Dette gøres på følgende måde:
Vælg avancerede cookie-indstillinger i din browser under internetindstillinger. Tilføj www.agc.dk på listen over websites du ikke vil have cookies fra.
I internetindstillingerne kan du også slette andre cookies, din browser har gemt. Nedenstående er vejledninger i hvordan dette gøres på de forskellige platforme.
Vejledning i at slette cookies på Microsoft Internet Explorer
Vejledning i at slette cookies på Mozilla Firefox browser
Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser
Vejledning i at slette cookies på Opera browser
Vejledning i at slette cookies på Safari browser

Vejledning i at slette flash cookies: (gælder alle browsere)
Vejledning i at slette cookies på iPad, iPhone, iPod touch
Vejledning i at slette cookies fra Android telefoner

Vil du vide mere om cookies?
Så kan du læse mere på Erhvervsstyrelsen hjemmeside her.

Privatlivspolitik i Asserbo Golf Club version 25 maj 2018

I forbindelse med dit medlemskab (herunder prøve/intro-medlemskab) i AGC har vi fået oplyst en række persondata fra dig.
Efter Persondataforordningen artikel 13 er vi forpligtet til at oplyse dig om, hvad vi bruger disse persondata til, og hvad dine rettigheder er.
Først og fremmest understreges det, at vi alene bruger dine persondata i forbindelse med dit medlemskab af AGC. Vi videresælger ikke oplysninger om dig, og dine persondata videregives kun til andre i det omfang, det er nødvendigt i relation til dit medlemskab.

I denne privatlivspolitik for AGC er beskrevet, hvad dine persondata bliver brugt til.

Dataansvarlig
AGC er ansvarlig for at dine persondata behandles korrekt, og klubben kan i den forbindelse kontaktes på følgende adresse:
Asserbo Golf Club
Bødkergårdsvej 9
3300 Frederiksværk
agc@agc.dk

Formål
Formålet med behandlingen af dine persondata er dit golfmedlemskab, og vi bruger oplysningerne til at servicere dig som medlem af AGC, typisk i følgende sammenhænge:
– Orientering om klubaktiviteter, eksempelvis i mails
– Håndtering af adgang til spil på banen
– Registering af scores og handicap
– Turneringsplanlægning og –afvikling
– Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne
– Opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent
– Administration af fritspilsaftaler
– Registrering og offentliggørelse af klubmestre og hole in ones
– Udsendelse af spørgeskemaer og tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben.
– Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.
– Offentliggørelse af dine kontaktoplysninger, hvis du som frivillig indtræder i et af udvalgene, i en Klub i Klubben eller lignende, og det er relevant at klubbens medlemmer eller andre skal kunne kontakte dig.
– Forretningsudvikling, statistiske og analysemæssige formål.
– Målretning af information og kommunikation.

Hvilke data har vi:
De persondata, vi har om dig er: Navn, køn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, emailadresse, golfrelaterede data (fx handicap, golfresultater etc.), indmeldelsesdato, evt. tidligere eller nuværende klub og eventuelle familierelationer til andre medlemmer.
For børn og unge under 18 år har vi endvidere navn, adresse, mail og telefonnummer på værgen.
I særlige tilfælde behandler vi også oplysning om dit cpr. nr.:
Cpr. nr regnes som et særlig følsomt data, som kun vil blive brugt, når det er absolut nødvendigt/følger af lovkrav. Dette kan for eksempel være, hvis du som frivillig skal arbejde med unge, så vi skal indhente en børneattest, eller hvis vi er forpligtet til at indberette oplysninger til Skat.
Særligt om billeder:
Ind imellem offentliggør vi situationsbilleder fra for eksempel turneringer, solskinsdage, præmieoverrækkelser, sociale arrangementer etc., hvor du evt. optræder.
Hvis vi gerne vil bruge dit portræt på hjemmesiden, for eksempel i forbindelse med dit frivillige arbejde, beder vi om dit samtykke. Dette kan til enhver tid tilbagekaldes.

Videregivelse
Vi videregiver dine data til
– DGU
– Golfbox
– E-conomic (økonomisystem)
– Surftown (hjemmeside)

Opbevaring/sletning af persondata
Dine persondata opbevares hos os, så længe de er nødvendige for administrationen af dit medlemskab. Normalt vil de blive slettet 5 år efter udmeldelse, men de slettes først, når der ikke længere er brug for dem (fx i forbindelse med inddrivelse af et tilgodehavende, udbetaling af obligationer, karensperiode eller lignende).
Referater og enkelte statistiske oplysninger opbevares i et lukket arkiv i Dropbox.

Dine rettigheder
Du har efter Persondataforordningen en række rettigheder i relation til vores behandling af dine persondata.
Datatilsynet har beskrevet reglerne detaljeret i en vejledning, som kan findes på www.datatilsynet.dk
Generelt kan vi oplyse, at du har ret til at vide, hvilke persondata vi opbevarer, og hvordan vi bruger (”behandler”) dem. Du kan få eventuelle urigtige oplysninger rettet, og vi opfordrer dig til at gøre dette snarest, hvis du for eksempel flytter, får nyt tlf-nr. etc. I visse tilfælde kan du få slettet oplysninger om dig selv før normalt eller få begrænset en ellers lovlig brug af dine persondata.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kontakt sekretariatet, som vil hjælpe dig. Du vil altid kunne klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine persondata på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.

Revidering af denne privatlivspolitik
AGCs privatlivspolitik evalueres løbende. Ved ændringer bliver den aktuelle version lagt på hjemmesiden og udsendt til alle medlemmer på email.

Download AGCs privatlivspolitik her (PDF)