Igen i år er vi desværre angrebet af dollarspot, der er en svamp, der viser sig som runde pletter. I gen i år ser vi svampen på flere grens, teesteder og forgreens.

Der er fortsat kun få erfaringer med bekæmpelsen af dollarspot, og da tromling har vist sig at have en vis effekt, har vi i år øget denne indsats, samt tromlet mere på forgreens end vi plejer.

Vi har også forsøgt os med pletvis eftersåning på de angrebne steder, men græs spirer kun trægt eller slet ikke i områder med aktiv svamp, så vi fortsætter nu i de kommende uger indsatserne med blandt andet prop-optagning og eftersåning for at skifte svampeinficeret jord ud med frisk.