Som næsten alle andre danske golfklubber, har vi i Asserbo også tilfælde af Dollarspot på greens, teesteder og forgreens.

Dollarspot er en svamp, der ses som runde, visnede pletter. Der er ikke en rød tråd i hvorfor eller hvor Dollarspot opstår og trives, men den spredes via maskiner og golfspillere, fra maj til oktober afhængig af vejret.

Der er pt. kun få erfaringer at læne sig op ad i kampen mod svampesygdommen, men tromling har andre steder vist sig at have god effekt. Derfor har vi i år tromlet oftere end vi plejer – i gennemsnit 3 gange ugentligt.

Dollarspot opstår ofte i forgreens – der tromler vi pt. ikke, da vi ikke har en tromle, der kan køre der, men vi er i færd med at undersøge hvilke muligheder vi har, når vi skal investere i en ny tromle.

Vi har konstateret Dollarspot siden 2019, måske lidt før. Dengang vidste vi bare ikke hvilke slags svamp det var, men siden 2019 har vi kørt flydende tang ud på greens. Dette for at tilføre mere organisk materiale til græsplanten, da det på andre baner har vist sig at have en god effekt på plantens modstandskraft.

Svovlholdigt gødning har vist sig at have en dæmpende effekt på Dollarspotten. Det er dog ikke tilladt at bruge denne gødningsform som bekæmpelsesmiddel, så vi bringer det ud som alm. gødning til greens, det må man nemlig gerne.