Vi har netop modtaget tilsagn om et tilskud til vores nye indspils- og træningsområde fra DGIs foreningspulje på 100.000 kr.
Sammen med tilskuddet fra Halsnæs Kommune på 200.000 kr. er vi godt på vej med projektet, der forventes færdigt og klar til brug i slutningen af næste sæson.
Vi forventer at anlægsarbejdet er færdigt og området tilsået før sæsonstart 2022 – så er der bare tilbage at heppe på at græsset gror, så vi kan komme ti at bruge de nye faciliteter.