Baneudvalget har længe set på hvorledes sikkerheden på 2. hul i forbindelse med lange slag fra driving range, kan forbedres.

Der har været tale om et hegn for enden af træningsbanen, men da dette både er dyrt og kræver lokalplanændring, har vi opgivet denne tanke i første omgang.

Vi igangsætter derfor nu et forsøg, hvor fairway på hul 2 flyttes mere til venstre. Det betyder at driving range kan forlænges ca. 25 meter, og vi vurderer at det vil betyde en væsentlig sikkerhedsforøgelse.

Den store grangruppe for enden af driving range samt et par birketræer, vil blive fældet nu, for at give en mere naturlig sigtelinje til den lange ende af driving range.

Baneudvalget overvejer i denne forbindelse også at fælde træerne midt på 2. fairway, og opsætte sigtepind som fx. på hul 8. Det vil dog ikke ske før forsøgsperiodens udløb og skal godkendes af bestyrelsen.