Sæsonen går på hæld…

Golfsæsonen 2019 er på hæld, og det har både været en spændende, men også udfordrende sæson.

Hvert år i november mødes bestyrelsen en hel weekend og drøfter sæsonen der er gået, lægger strategien for de kommende år, planlægger den kommende sæsons aktiviteter, og ser på hvor langt økonomien rækker.

Når bestyrelsen i AGC evaluerer året der er gået, ser bestyrelsen på statistikker og analyser fra Golfspilleren i Centrum, og vurderer hvor der er plads til forbedringer. Disse tal stammer fra jer medlemmer og fra vores greenfeegæster. Det er derfor vigtigt, at du udfylder disse undersøgelser når du modtager dem. Vi lytter til dig.

Nogle af de vigtigste temaer fra årets seminar var forbedringer på banen, træningen for den kommende sæson, rekruttering og fastholdelse af medlemmer og fremtidens kontingentstrukturer.
Et særligt nyt tema var, klubbens sociale ansvar i samfundet, både det nære og det helt store, og bl.a. blev FN’s verdensmål vendt.

“AGC er en af Danmarks hyggeligste golfklubber, hvor jeg elsker at møde glade medlemmer, som har nydt en runde på vores varierede golfbane. Der er bare så mange og sunde værdier i klubben, og dem skal vi værne om. Samtidig har vi som bestyrelse også et ansvar for at udvikle, og tage en ansvar for at imødegå de ændringer vi ser i samfundet. Jeg går fra bestyrelsesseminaret med en god fornemmelse i maven, på vegne af klubben og dens mange medlemmer” fortæller klubbens formand Peter Fredgaard. “Jeg glæder mig bare til sæsonen 2020 – det kan kun gå for langsomt”.

Husk generalforsamlingen den 29. marts 2020.