Ordensregler

For at alle får en god oplevelse ved at spille og opholde sig i Asserbo Golf Club, er det nødvendigt at respektere nogle fælles regler for, hvordan man færdes på klubbens matrikel.

Vi forventer derfor, at medlemmer og gæster:

– udviser respekt for AGC`s værdier, bane, klubhus og faciliteter

– benytter affaldssorteringsstationen ved hul 7(hytten) eller ved klubhuset eller tager eget affald med hjem.

– ikke efterlader cigaretskod på banen
– optræder i golfsportens ånd, efterlever golfreglerne og respekterer golfsportensetikette
– tager fælles ansvar for personalets og andre spilleres sikkerhed.
– er klædt anstændigt og sobert.

Det er ikke tilladt at:

– ryge i klubbens lokaler, på drivingrange-området og på puttinggreen
– spille i beruset tilstand
– fjerne klubbens træningsbolde fra træningsområderne
– træne indspil over knæhøjde til puttinggreen
– medtage hunde på banen

Banepersonalets arbejde på banen har altid fortrinsret, og spillere skal tage hensyn til personalets sikkerhed.

Vi henstiller, at der ikke søges efter bolde i vandhazarden på 14. hul.

Hvem kan spille:

– Aktive AGC medlemmer:

– Fuldtidsmedlemmer og introduktionsmedlemmer med banetilladelse kan spille alle dage.

– Hverdagsmedlemmer med banetilladelse kan spille alle hverdage, samt:
På stor bane i weekends og på helligdage mod betaling af fuld greenfee.
Der skal i så fald bestilles tid via sekretariatet indenfor normal åbningstid.
Kuponer kan ikke bruges til betaling for hverdagsmedlemmer.

Passive AGC medlemmer:
Kan spille på stor bane mod betaling af fuld greenfee.
Der skal i så fald bestilles tid via sekretariatet indenfor normal åbningstid.
Kuponer kan ikke bruges til betaling for passive medlemmer.

Et AGC-medlem kan gratis tage en gæst med på par 3 banen en gang.

Gæster:

Personer, der har et gyldigt DGU kort fra en dansk golf klub eller er medlem af anden golf union, som giver dem ret til at spille danske DGU baner, kan spille på banen, når greenfee er betalt.

For at gøre brug af gæstekuponer til betaling af greenfee skal det medlem, der har købt kuponerne, spille med i bolden.
Greenfeekuponer, købt af gæster, er personlige og kan ikke benyttes af andre.

Hvis man er passivt medlem i anden golfklub, har man ikke adgang til at spille på stor bane.

Nye AGC medlemmer:

Et potentielt nyt medlem af AGC, som tidligere har spillet golf i AGC eller andet sted, kan tilbydes en runde på stor bane, mod betaling af fuld greenfee, for at se om det var noget man vil genoptage.
Det forudsættes at man spiller med et nuværende medlem af AGC.
Der skal bestilles tid via sekretariatet indenfor normal åbningstid.
Kontaktoplysninger på den nye spiller afleveres i sekretariatet.

En ny golfer, der aldrig har spillet golf før, kan sammen med et medlem af AGC, inviteres til at spille en gratis runde på stor bane fredag aften efter kl. 18.00 for at se om sporten er noget for dem.
Der skal bestilles tid via sekretariatet indenfor normal åbningstid.
Kontaktoplysninger på den nye spiller afleveres i sekretariatet.

Begyndere skal spille tre gange 9 huller på stor bane før de får banetilladelse.
Disse runder skal spilles sammen med et etableret medlem.
Tiden skal bookes i forvejen.
Begynderen bookes på som gæst.
Der spilles fra sort tee.
Når et nyt medlem af AGC har gennemført golf–kørekortets elementer og har fået banetilladelse, kan man frit bestille tid og spille.

Spillet på banen:

Vi henstiller til, at spillerne

– Hjælper hinanden med at lægge opslåede græstørv på plads, udbedre nedslagsmærker på greens og udjævne fodspor og mærker i bunkers med de udlagte river.
– udviser respekt for andre spillere og aktivt medvirker til at fremme et godt spilletempo ved at: o gå rask frem til sin bold og være klar til at slå, når det er ens tur
– inviterer hurtigere spillende grupper til at gå igennem når der er et ledigt hul foran
– spiller en provisorisk bold, hvis det er usikkert om man kan finde den første bold
– parkere golfvogne og bags i retning mod næste teested, når man går på green
– slår sig sammen i 4-bolde, når der er mange spillere på banen

Det er ikke tilladt at
– eftersøge bolde på tilstødende marker
– spille mere end fire i en gruppe
– trække eller køre golfvogne ind over teesteder, forgreens og greens.

Regler for buggy-kørsel:
Kørsel må kun foregå på fairway, semirough eller stier – Kørsel i rough, forgreens, greens eller teesteder er ikke tilladt.
Chaufføren skal være over 18 år og må naturligvis ikke køre i beruset tilstand.
Spillere i buggy har ingen særrettigheder til at blive lukket igennem

Retningslinjer for kørsel med scooter:
Kørsel er tilladt på fairways, i semirough og på stier (ingen andre steder).
Benyt stier, hvor du kan. Det er ikke tilladt at køre andre steder end på stien på 7. hul.
Hvis det er nødvendigt at bringe sin scooter gennem gården, skal man køre langsomt og med størst muligt hensyn til andre mennesker, der færdes i eller opholder sig i gården.

Om vinteren er kørsel kun tilladt i semirough og kun efter særskilt registrering i sekretariatet. Dette er for at vi kan give jer besked om dage med kørselsforbud på banen om vinteren

Godkendt af bestyrelsen 200622