Teeboxen

Retningslinjer:

 • Man må ikke booke tider for andre, uden selv at være til stede under hele bookningen. Overtrædelse kan medføre karantæne hos TeeBox.
 • Den som booker skal have DGU-spilletilladelse. Det er ikke et krav, at øvrige deltagere har DGU-spilletilladelse.
 • Der må max være 4 personer i teeboxen ad gangen, bortset fra ved bookingskift.
 • Små børn må godt opholde sig i teeboxen, men det sker på bookers ansvar.
 • Der er ingen adgang for hunde.
 • Den som booker har ansvaret for øvrige deltageres adfærd og evt. skades forvolden.
 • Mød op 5 minutter før din booking starter. Møder du for sent, forlænges din booking ikke tilsvarende.
 • Enhver booking starter klokken hel og slutter minuttallet 55. Booker du en time, har du 55 minutter til rådighed. Booker du to timer, har du en time og 55 minutter til rådighed.
 • Kommer du ind til en ødelagt eller beskidt Teebox, bedes du straks melde dette til klubben, på de mobilnumre der hænger i Teeboxen.
 • Husk at tørre jord/græs af skoene, inden du træder ind i teeboxen. På ”Tee-stedet” må kun bruges rene sko uden pigge/spikes.
 • Alle jern og køller skal være rene inden du slår dit første slag.
 • Du må ikke bruge farvede bolde, beskidte bolde eller bold med tuschmærker/-streger
 • Du må ikke bruge alm. spidse tee’s, men gummitee’s beregnet til vinterbrug.
 • Teeboxen må ikke bruges til andre formål end golfspil.
 • Medlemmer af AGC kan booke Pro/Pro-elev til træning i teeboxen.  Spilleren betaler for booking af box. Træning er gratis og skal følge reglerne herfor.
 • Pro og Proelev kan booke teeboxen til træning for flere elever eller hold, mod at spillere betaler udgiften til boxen.
 • Du må gerne medbringe mad og drikke. Dette kan nydes ved bordet og må ikke indtages på tee-stedet, ved skærm eller trackman.
 • Det er ikke tilladt at være beruset i teeboxen
 • Det er strengt forbudt at ryge i teeboxen og på ”ventepladsen” udenfor.
 • Udvis god sportsånd, og respekter næste spillers starttidspunkt
 • Ryd op efter dig selv, og efterlad teeboxen ren og pæn til de næste spillere.
 • Teeboxen skal forlades senest 5 minutter efter bookingens ophør. Det er ikke tilladt at bruge teeboxen som opholdsrum
 • Teeboxen er videoovervåget. Alarmen starter fem minutter efter sidste bookings spilleophør.