Der indkaldes herved til generalforsamling i Seniorklubben i AGC tirsdag den 21.03.23 kl. 13.00 i Restaurant Bødkergården.

Vi afholder generalforsamling i Seniorklubben i AGC tirsdag den 21. marts 2023 kl. 13.00 i Restaurant Bødkergården.

Du finder dagsorden, årsregnskab, budget og fuldmagt herunder.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer af Seniorklubben, som har betalt kontingent i 2022. Tilmelding til generalforsamlingen bedes ske i golfbox senest den 16.03.23 kl. 16.00.

Der er mulighed for at spille 9 huller inden. Tilmelding sker ligeledes i golfbox senest den 19.03.23 kl. 16.00. Startlisten udsendes mandag.

I forbindelse med generalforsamlingen tilbyder restauranten et stykke smørrebrød fra frokostkortet samt en lille øl/vand/vin for egen regning til kr. 115,-, som kan forudbestilles samtidig med tilmelding.

Seniorklubben er vært ved kaffe og kage i forbindelse med generalforsamlingen.

Dagsorden Generalforsamling 21.03.23

Seniorklubben AGC Regnskab 2022

Budget 2023

FULDMAGT Seniorklub