Generalforsamlingen 2019

137 medlemmer medbringende ialt 48 fuldmagter, var mødt frem til søndagens generalforsamling, der igen i år blev afholdt i rådhussalen på Syrevej.
Generalforsamlingen skulle blandt andet finde en erstatning for afgående næstformand, Signe Justesen og bestyrelsens kandidat, Ida Bratting Kongsted, blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Der var livlig debat om begge forslag fra medlemmerne.
Forslaget om forhåndsreservation af starttider til mindre private klubber i klubben fra en gruppe medlemmer blev nedstemt med 126 stemmer imod og 53 stemmer for.
Heller ikke forslaget fra Morten Lorentzen om hunde på banen blev godkendt, selvom stemmerne her var mere lige med 72 stemmer for og 89 stemmer imod.

Bestyrelsen benyttede generalforsamlingen til at udnævne et nyt æresmedlem, nemlig Knud Christensen, der gennem sit lange medlemskab og meget aktive virke, har sat sit præg på både klubben og banen med sit store engagement.

Det var Benny Andrae, der vandt medlemmernes afstemning om titlen som “Årets AGC’er” for sit entusiastiske og langvarige engagement i Onsdagsmatchen.