Læs de seneste referater fra bestyrelsesmøder og seminar

Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde i 2020 kan nu læses her

Du kan nu også læse om de fokusområder og handleplaner for 2021 som bestyrelsen behandlede og besluttede på bestyrelsesseminaret i november.
Du finder Visionsdokumentet med bestyrelsens planer og idéer her.