Har du en god AGC historie til historisk udvalg……

Klubben har til næste år 75 års jubilæum og i denne forbindelse arbejdes der på en ny AGC  jubilæumsbog.

Har du et godt, sjovt og spændende indlæg til bogen fra de seneste 25 år i klubben, så fortæl din historie og suppler gerne med et foto hvis muligt.

Send det til 3739@webspeed.dk og til clubmanager@agc.dk

Tak og med venlig hilsen Historisk Udvalg i Asserbo Golf Club ved Arne K Larsen.