Lokale regler

Vær opmærksom på, at det er tilladt med provisoriske bolde på 12. og 14. hul for at fremme spillet og undgå ventetid.

1. Banemarkeringer/pæle:

Hvide markeringer Out of bounds
Gule markeringer Vandhazard
Røde markeringer Parallel vandhazard
Blå markeringer Areal under reparation
Blå markeringer med sort top Areal under reparation med spilleforbud

Markeringer på banen kan være pæle, plader, sten eller spraymaling.

2. Ikke flytbare forhindringer

Alle røde, gule og blå markeringer samt beplantninger med støttepæl eller beskyttelsesnet er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse i henhold til Regel 24-2.

3. Hul 12 og 14

Hvis der er tvivl om, hvorvidt en bold er i eller er tabt i vandhazarderne på 12. og 14. hul må spilleren spille en anden bold provisorisk efter én af de anvendelige valgmuligheder i Regel 26-1.

Hvis den oprindelige bold bliver fundet uden for vandhazarden, skal spilleren fortsætte spillet med denne bold.

Hvis den oprindelige bold bliver fundet i vandhazarden, må spilleren enten spille den oprindelige bold, som den ligger, eller fortsætte med bolden, der blev spillet provisorisk efter Regel 26-1.

Hvis den oprindelige bold ikke er fundet eller identificeret inden for fem minutters søgning, skal spilleren fortsætte med bolden, der blev spillet provisorisk.

4. Afstandsmåling

For alt spil på banen (dog undtaget i de turneringer, hvor det fremgår af turneringsbetingelserne, at det ikke er tilladt), må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.), er dette i strid med Regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner.

Straf for overtrædelse af Lokale Regler: Hulspil: Tab af hul, Slagspil: To straffeslag

AfstandsmarkeringerAlle til midt green
Hvide plader 200 m
Marksten 150 m
Røde plader 100 m
Blå plader 50 m

5. Bunkers:

 Det er tilladt at fjerne sten i bunkers før du udfører dit slag.

NY regel per 1. januar 2017:

6. Reglerne 18-2 og 20-1, modificeres således per 1-1-2017:


Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforudsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller markeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
Note:
Denne lokale regel gælder kun, når spillerens bold eller markeringsmærke ligger på greenen og flytning er uforsætlig.
Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller anden årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.
 

Rettigheder ved passage og spil fra tæt liggende teesteder:

De spillere som er længst fremme på runden har prioritet i forhold til øvrige spillere.

Greenfee gælder for 18 huller.

Du kan også læse de lokale regler:

  • På scorecard
  • På konverteringstavlen
  • I baneguiden