AGC - en almennyttig forening

Tak for hjælpen!
Vi har nu nået de nødvendige 101 donationer.

Din golfklub har brug for din hjælp!

Kære AGC medlem

Som forening er Asserbo Golf Club delvist fritaget for moms.
Det betyder, at vi ikke opkræver moms på kontingenter og greenfee, men også, at vi kun har delvist fradrag for vores momsudgifter.
I Finansloven findes imidlertid en særlig momskompensationsordning for almennyttige foreninger, og den kan Asserbo Golf Club benytte sig af, når vi registrerer os som almennyttig forening.

Dette kræver imidlertid, at vi årligt har 101 gavegivere, der hver donerer 200 kr. til klubben, og vi håber du vil hjælpe os med at nå dette mål. Det behøver ikke være de samme 101 gavegivere hvert år.

Hver gavegivers gave indberettes til SKAT, så gavegiveren får fradrag for beløbet på selvangivelsen, og vi kan registrere klubben som almennyttig forening og få en større momskompensation på omkring 100.000 kr.

Din donation kan gives via Mobile Pay på 99140 eller via bankoverførsel til reg. nr. 0553 kt. 105633 i Sparekassen Sjælland –Fyn.
Det er vigtigt at du skriver medlemsnummer og cpr.- nr. på overførslen, så vi kan dokumentere, at vi har mindst 101 gavegivere, og så vi kan opgive din donation til skat og sikre dig dit fradrag.
Vi sletter oplysningerne om dit cpr. nr. igen, så snart vi kan af hensyn til lovgivningen.

Fristen for indbetalinger er 15. november 2018 for at vi kan registreres allerede med virkning fra i år.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Asserbo Golf Club