Bemærk: Tilmelding via golfbox!

Til Asserbo Golf Clubs medlemmer                                 

Indkaldelse til:

1.

Ordinær generalforsamling tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 19.30 i rådhussalen på Syrevej i Frederiksværk
Bemærk – nyt tidspunkt!

2.

Eventuel ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 17. november 2020 kl. 19 i Asserbo Golf Club

Du kan se årsrapporten og øvrigt materiale på klubbens hjemmeside under klubben – bestyrelsen – generalforsamlinger

Som det vil fremgå af det udsendte materiale til dagsordenen stilles der på generalforsamlingen forslag om en række vedtægtsændringer. Beslutning om ændring af vedtægterne kræver i henhold til § 8, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og at 2/3 af medlemmerne stemmer for forslagene. Hvis 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslagene dog vedtages af 2/3 af de repræsenterede medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslagene kan herefter vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer, uanset disses antal.

Da det anses for sandsynligt, at fremmødet til den ordinære generalforsamling ikke når op på det krævede antal medlemmer for en endelig vedtagelse, indkaldes samtidig til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 17. november i klubhuset, med henblik på fremlæggelse til endelig vedtagelse af de anførte forslag til vedtægtsændringer, som måtte blive vedtaget på den ordinære generalforsamling.

På grund af situationen omkring Covid19 og smittefare er tilmelding i Golfbox nødvendig. Tilmeldingen kan foregå via dette link: https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2640566
Man bedes blive hjemme, hvis man ikke føler sig rask og benytte sig af muligheden for at stemme ved fuldmagt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Asserbo Golf Club

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af budget og godkendelse af medlemskontingenter og indskud.
  5. Forslag fra bestyrelsen.
  6. Forslag fra medlemmerne.
  7. Valg af formand.
  8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  10. Eventuelt