Indkaldelse til Generalforsamling i Dameklubben 3. marts 2023 kl. 9-10.30

Alle kvindelige medlemmer af AGC er velkomne, dog kan man ikke stemme, hvis man ikke har været medlem af Dameklubben i 2022.

Generalforsamling 2023

Budget 2023 + Regnskab 2022

Fuldmagt 2023

Med venlig hilsen

Dameklubben/Gerd Stafanger