Kære Klubkammerater

Jeg vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Jeg håber, at I får mulighed for at slappe af og nyde tiden med familie og venner henover jul og nytår. Jeg håber også, at I får mulighed for at spille noget golf i løbet af ferien på vores smukke bane i Asserbo. Golf er jo en sport, der kan nydes året rundt!

Tak til jer alle for at være med til at gøre Asserbo Golf Club til et så dejligt sted at være.

Jeg vil også gerne sende en hilsen og en tak til vores sponsorer og de frivillige i klubben for deres utrolige indsats. Uden deres hjælp ville vi ikke være i stand til at drive klubben på samme måde, og vi er meget taknemmelige for jeres hjælp og engagement.

Tak til Steen Mikael for mange års god tjeneste som chefgreenkeeper og god vind til Steen fremover. Der skal lyde et stort velkommen til vores nye chefgreenkeeper Andri Pepke Gunnarsson. Jeg håber, at han vil føle sig velkommen, og jeg er sikker på at han kommer til at bidrage positivt til vores klub – vi glæder os allerede til sæson 2023.

Personalet i klubben skal naturligvis også takkes for deres store indsats. De har gjort en kæmpe indsats for at sikre, at vores klub altid er et godt sted at være, og jeg vil gerne takke dem for deres hårde arbejde og dedikation til klubben.

Som I alle ved, skal vi i 2023 byde velkommen til en ny restauratør i klubben. Det er en fornøjelse at kunne meddele, at vi medio december har underskrevet en aftale om dette, med start fra 1. marts 2023. Vi kan dog ikke præsentere det nye team før i begyndelsen af januar, men det bliver godt!

Der skal naturligvis også sendes en jule- og nytårshilsen til Tom og Julie – og de ønskes også god vind i deres fremtid.

I lighed med sidste år afholdes der medlemsmøde i Rådhussalen primo det nye år, det bliver lørdag den 4. februar kl. 9:30-12:00.

Punkter til behandling på mødet vil blandt andet blive:

  1. Gennemgang af klubbens handleplaner for 2023.
  2. Tanker om onsdagsturnering og begynder(intro) golf i klubben.
  3. Orientering om Kongegolf
  4. Spørgsmål fra salen – om alt!

Mere om dette medlemsmøde når indkaldelsen udsendes primo det nye år.

 

Med håbet om at vi alle får en dejlig jul og et lykkebringende nytår. AGC!

På bestyrelsens vegne

Peter Fredgaard