Velkommen

AGC-Mission:

Vi tilbyder golfoplevelser og socialt samvær i hyggelige, bæredygtige og autentiske omgivelser.
(Vores mission er lavet for at skabe en generel forståelse af, hvorfor klubben eksisterer, og hvad vi vil tilbyde medlemmer og gæster)

AGC-Vision:

Vi vil være den hyggeligste golfklub i Danmark – med sporten i højsædet

(Vores vision beskriver et fremtidigt billede af AGC. Det er den fælles retning, som hele organisationen skal arbejde efter at opnå.
Hvis organisationen ikke har en vision, ved medarbejderne ikke, hvor ledelsen ønsker, at organisationen skal bevæge sig hen og hvilket mål der skal realiseres. Visionen er bredt formuleret og beskriver klubbens overordnede mål. Den giver et billede af, hvordan klubben ønsker at fremstå og blive opfattet. Sammen med missionen udgør visionen et vigtigt grundlag for strategiske valg og fravalg.)

AGC-Værdier:

✓ Sammenhold
✓ Rummelig
✓ Gæstfri
✓ Autentisk
✓ Ordentlig

(Vores værdier fungerer som en rettesnor for organisationens medarbejdere: Hvordan skal adfærden være i AGC? Hvad ønsker vi, at medarbejdernes hjerter skal være drevet af, hvis de skal banke med AGC puls? Måder, handlinger og den tilstand, som vi efterstræber, ligger i værdierne. Værdierne består af en blanding af præferencer og de traditioner, der er i AGC)

Strategiforudsætninger:

Vi arbejder med følgende hoved forudsætninger i klubbens strategiarbejde:

✓ Medlemmer og gæster skal, mest muligt, mødes med gæstfri personlig kontakt i klubben og restauranten
✓ Medlemmer og gæster skal, mest muligt, opleve en velholdt og spændende bane
✓ Klubben driver en junior- og eliteafdeling, der har til mål at være blandt de sportsligt bedste i Danmark
✓ Vi er åbne for samarbejder der støtter op om udvikling af klubben og golf generelt
✓ Klubben skal løbende måle, om vi er på rette vej mod visionen hos medlemmer, gæster og personale
✓ Vi arbejder altid inden for gældende lovgivning og klimamæssigt ansvarligt
✓ Klubbens økonomi må aldrig udsættes for risici, og skal prioriteres i alle handleplaner