Klubber i Klubben

AGCs tre klubber i klubben:

  • Dameklubben “Morgenfruerne”
  • Herreklubben
  • Seniorklubben

er meget aktive og arrangerer et væld af turneringer og sociale aktiviteter for klubbens seniorer.

De tre klubber har faste spilledage gennem hele sæsonen:

Damedagen: fredage fra 08.00 – 10.00 samt 16.15 og 16.22

Herredagen: torsdage fra kl. 08.00 – 09.45

Seniorklubben: tirsdage i sæsonen fra 08.45 – 10.30. Tirsdage om vinteren fra 09.00 – 10.00