INDMELDELSE:    Kr. 250,- betales via Netbank til: Nordea 2670 – 0713 967 092.    HUSK !   NAVN OG MEDLEMS-NR.
Formand: Knud Christensen,   Telefon : 47 31 54 76
Mail: k-l.chris@webspeed.dk        CVR-nr. 40726543
Herreklubben spiller torsdag fra 8.00 til og med 9.52 samt fra 15.30 – 16.00
Optagelsesbetingelse: 21 år,  – Handicap, ingen begrænsning, men der skal spilles fra ATS 36.
Der spilles i to rækker,   A – rk.: 0 – 21 slag,   B – rk.: 22 – 36 slag
Der spilles hver torsdag om en 1. –  2. og 3. præmie i begge rækker.
Præmieoverrækkelse i forbindelse med “blød gunstart” se tu-plan.
Bedste pointscore af 8 matcher præmieres.
Ved alle Single-matcher spilles efter følgende pointsystem; 8 – 6 – 4 – 3 – 2 Best-ball og holdmatcher gives følgende point: 5 – 3 – 2
Hole in one på herredagene:   Sponsor Herreklubben

Herreklubbens Sponsorer:
Bygma Trælast,  Frederiksværk
Sponserer Åben Herredag 2020

Point 2020 30 Juli
Vindere 30. Juli 2020
Kalender 1 2020
Nyhedsbrev Juli 2020

ÅRETS MATCH d. 14. aug.  –   GUNSTART kl. 09.00
Præmieoverrækkelse umiddelbart efter matchen.
Ændringen er begrundet i restriktioner grundet Corona situationen.
Til matchen kan vi pt. være 100 deltagere.
Til aftenarrangementet max. 60 personer. Overtegnet.
Matchen er åben for alle senior medlemmer i AGC.
Der udarbejdes en Bordplan til aftenarrangementet.
Giv venligst bedsked såfremt I har ønsker.
.
Husk at skrive dine point i den rigtige kolonne på resultatlisten efter spil.
A-rk. i kolonnen til vensre og B-rk. i kolonnen til højre
Vi fortsætter med denne registrering så længe Sundhedheds-
styrelsen anbefaler forholdsregler på grund af Corona.

Husk at Herreklubbens matcher er tællende og reglerne for tællende matcher er gældende.

hilsen Knud

Herreklubbens nyheder