Eliteudvalget

Sportsudvalget består af
Julie Tvede
Christian Tvede
Søren Friedrichsen
Niels Jørgensen
Bo Reinholm