Ordens- og regeludvalget

Ordens- og regeludvalget: 

Udvalgets medlemmer er: Ernst Lund (formand), Gerd Stafanger og Miki Hedegaard. 

Formål og opgaver :

Udvalgets væsentligste opgaver er:

  • At behandle sager som forelægges udvalget vedrørende overtrædelser af Amatør- og Ordensregler.
  • At være ansvarlig for formulering og formidling af Lokalregler for banen.
  • At formidle golfreglerne til medlemmerne
  • At afklare spørgsmål fra medlemmerne vedrørende golfregler