På bestyrelsesmødet onsdag aften var bygningsmassen på dagsordenen som en del bestyrelsens årshjul og Carsten Klog orienterede om standen på klubhuset og greenkeepergården – der er godt vedligeholdt af primært frivillige medlemmer med hænderne godt skruet på.
På ønskelisten til næste år er blandt andet et mødelokale i omklædningsfløjen, som Carsten udregner et projekt og budget til og som Ida Bratting Kongsted leder efter fonde, puljer og andre tilskudsmuligheder til.

Der er p.t. konstateret en budgetafvigelse på kontingent- og greenfeeindtægter og bestyrelsen har skærpet fokus på om det retter sig op i sommermånederne.

På banen er greens blevet rigtigt fine og de får vældigt meget ros af gæster og medlemmer.
Vores nye chefgreenkeeper deltog i en del af bestyrelsesmødet og berettede om sin start i klubben og om fremtidige planer og ønsker. Under dette punkt besluttede bestyrelsen at vi fra næste år markerer vores teesteder med meter i stedet for farver, og Andri genopmåler og markerer banens eksisterende teesteder, samt en ny hvid tee, der kan etableres næsten udelukkende på de eksisterende teesteder.
Denne nye hvide tee forventes at blive lagt i Golfbox i løbet af denne sæson.

Bestyrelsen mangler fortsat en formand for introduktionsudvalget og havde under dette punkt en god samtale om rekruttering af frivillige og frivillighed generelt i foreningsDanmark.

Bestyrelsen drøftede også en henvendelse fra en golfklub, der ønsker medlemskab af Kongegolfordningen. Bestyrelsen er ikke afvisende overfor muligheden for ar udvide ordningen, men afventer en drøftelse blandt de eksisterende Kongegolfklubbers bestyrelser og et Kongegolfmøde, der afholdes i august 2023.

Når det endelige referat fra mødet om kort tid er klar og godkendt, kan det læses her… *klik*