Lidt golfhistorie: Første danske golfvogn

Denne første danskproducerede golfvogn blev købt af Asserbo Golf Club tilbage i 1950’erne.

Hvem der producerede vognen står hen i det uvisse, men den blev erhvervet i Sportsmagasinet F.I.B. A/S på Amagertorv i København.

Butikken var blandt de få forhandlere af golfudstyr fra golfsportens spæde start i sidste halvdel af 1800-tallet og frem til ca.1960. Sportsmagasinet F.I.B. A/S var en flittig annoncør i Dansk Golf Unions medlemsblad “Golf” i 1940-50’erne.

AGC har i år overdraget vognen til Dansk Golfmuseum i Vejle.