Alle punkter vedtaget – og Kurt Kristensen blev udnævnt til æresmedlem, efter mange års uvurderlig praktisk hjælp til klubben.

Obligationskursen blev fastsat til 10, og generalforsamlingen bakkede op om den foreslåede vedtægtsændring, der vil afskaffe obligationsordningen for nye medlemmer.

Derfor indkaldes nu til ekstraordinær generalforsamling som annonceret i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Læs mere her…