MANDAGSGOLF – UPDATE

Vi har (heldigvis) fået nye spillere og vi har, i et forsøg på at tjene alle spillere bedst muligt, skruet lidt på mandags-konceptet – derfor hermed et mix af kendt stof og nyheder.

SPILLERNE

Tilmelding er nødvendig og skal ske på Golfbox.dk. På PC vælges Klubturnering/Mandagsgolf (pågældende dato), vælg om man spiller Lille Bane eller Stor Bane, og betal gebyret på 30 kr online. Man må kun vælge Stor Bane, når kørekortkravet for Lille Bane er bestået. På Smartphone vælger man Turneringer/Min Klub/Kalender/Mandagsgolf osv.

Man møder allersenest kl. 17:30 i gården, Lille Bane får udleveret scorekort af de tilstedeværende ambassadører, som også indsamler kortene. Stor Bane udskriver selv scorekort (husk Sort Tee) og afleverer til en ambassadør. Er man i tvivl om fordeling af ekstra slag (SPH), så læs folderen ”Guide for Begyndere” eller få hjælp af en ambassadør.

Kørekortkravet for Lille Bane på max 30 slag tages fleksibelt i den forstand, at skulle et enkelt hul (en slem tur i roughen) have bragt slagene op på i alt 31-32, så kom med scorekortet, så vurderer vi, om det kan godkendes.

Matchkontoret sætter hurtigst muligt hold og tildeler ambassadører. Kl. 17:45 indledes aftenen med meddelelser og (kort) regelundervisning. Herefter går spillerne på hhv Lille Bane og Stor Bane hver til sit.

Lille Bane spiller fremover 6 gældende huller, samt 2-3 ”øvelses-huller” efterfølgende. De ”ekstra” huller veksles hver anden uge med putt træning (enten på green ved første hul eller putting green nede ved restauranten). Ambassadørerne har/får de relevante øvelser.

Vi tilstræber en samlet præmieoverrækkelse i gården for både Lille og Stor Bane ca. kl. 20:30. Husk at bestille dagens ret inden spilstart.

Er der spillere, der har behov for yderligere vejledning, gode råd og lignende (udover Holdtræning og Mandagsgolf), så kan ambassadørkoordinater findes på:  https://www.agc.dk/nyt-medlem/vi-hjaelper-dig/.

Formelle informationer lægges på denne side; mens fotos fra præstationer på banen og anden mere uformel information lægges på Facebook: ”Nye Golfspillere i AGC”.

 

READY GOLF

Det er (endnu) ikke formuleret som et kørekortkrav; men det er i spillernes egen interesse at kunne gå 9 huller fra sort tee på max 2 timer. Kan man ikke det, vil man opleve et stort pres, når man selv kommer ud at spille fra rød eller gul tee. Ready Golf og almen rationel adfærd samt et rask gå-tempo skal – uden stress – bringe tidsforbruget ned. Se indlæg fra Club 36+ om spilletempo på: https://www.agc.dk/nyt-medlem/begyndernyt/.

 

Ambassadørerne vil, i tillæg til etikette og regler, lægge stor vægt på ”ready golf” fremover.

 

AMBASSADØRER

Holdene skal sættes med minimal ventetid for spillerne, hvilket bedst opnås, hvis vi udleverer Lille Bane scorekort i gården, indsamler alle scorekort (løbende) og afleverer dem i matchkontoret. Trafikken i matchkontoret skal minimeres, så der er arbejdsro.

Brug gerne den lille baglomme-pixie ”Regler og Etikette” og stil spørgsmål undervejs (som understøtning til regelundervisningen).

Der er elementer af Ready Golf, som let misforstås, så jeg beder Ernst nævne varierende aspekter af sagen hver mandag.

Jeg vil fremlægge gode putt øvelser fra hjælpetræner-bogen i matchkontoret på de dage, hvor der trænes putt (med Lille Bane spillerne).

Det har fungeret perfekt, at ambassadører også tilmelder sig i Golfbox i forholdet 1:3 spillere. Så der er kun at sige: bliv endelig ved – og meld til eller fra, så forholdet passer. Det er i alles interesse!

Foreløbig tak til både spillere og ambassadører – mandagene foregår i en særdeles hyggelig og konstruktiv atmosfære. Sammen skal det nok lykkes os at udvikle et rigtig godt koncept !

Stig