På banen har greenkeeperne travlt med beskæringsopgaver og lægger netop nu sidste hånd på at rydde ud i beplantningen bag 10. green, så der bliver lyst og luftigt omkring green.

Også træer og buske omkring vores søer har fået en venlig omgang udtynding og beskæring.

I sidste uge blev der nusset om rangen, hvor de gamle grustargets blev lukket og tilsået og beplantningerne omkring rangen blev beskåret og blade blev blæst væk.
De nytilsåede targets er herefter overdækket med plantedug og områderne må ikke betrædes – heller ikke når man samler bolde til sin opvarmning.