Nyt fra bestyrelsen

Kære klubkammerater!

Hermed lidt nyt om medlemstilgang, regnskab og generalforsamlingen den 27. oktober

Medlemmer det er med glæde at vi har kunnet fastholde vores medlemstal for i år, vi har indtil nu modtaget 152 nye medlemmer som enten prøve- eller fast medlem.
Hovedparten er prøvemedlemmer og vi håber stadig en del af disse fortsætter i den nye sæson.
Dog ved vi allerede nu at vi bliver flere fuldtidsmedlemmer til næste år, da antallet af nye indmeldte fuldtidsmedlemmer overgår årets udmeldte med foreløbig 14 medlemmer.

Regnskabet, ser godt ud for 2020, vi har haft mange greenfee-spillere, faktisk er der i alt spillet godt 40% flere runder på vores bane i år i forhold til 2019.
Administrationen har i årets løb foretaget forskellige tiltag, der har gjort omkostningssiden bedre end budgetteret.
Der har været færre sportslige aktiviteter i junior- og eliteudvalgene pga. Corona begrænsninger, så på disse områder har vi ikke haft samme forbrug som normalt.
Vi forventer derfor at komme ud af 2020 med et pænt overskud, der efter hensættelser til Bødkerfonden bliver på godt kr. 500.000. Det oprindelige budget var et overskud på kr. 300.000

Generalforsamlingen, der er indkaldt til afholdelse af den udsatte generalforsamling til den 27. oktober. kl. 19:30
Vi vil meget gerne have generalforsamlingen afviklet, da vi mener at det er vigtigt at få en formel godkendelse af regnskab 2019 og budget 2020.
Det er også vigtigt at der tages stilling til bestyrelsens forslag om en ændring af medlems-kategorierne, så  vi blandt andet kan få mulighed for en bedre fastholdelse af vores yngre medlemmer.
Det er vores vurdering, at vi kan skabe et sikkert “corona-miljø” i Rådhussalen for både deltagerne og vores medarbejdere.
Medlemmerne har jvf. vedtægterne, også mulighed for at give fuldmagt til andre, såfremt man ikke ønsker at deltage. Kontoret hjælper gerne i denne forbindelse.
Derfor, og medmindre der sker nye foranstaltninger omkring Corona, er det stadig planen at generalforsamlingen gennemføres den 27. oktober.
Husk venligst tilmelding i Golfbox, så vi kan få et overblik over antallet af tilmeldte.

På bestyrelsens vegne AGC!

Peter Fredgaard
Formand