Vi har netop modtaget besked om, at vi som almennyttig forening får kompenseret godt 37% af den moms vi har betalt i 2021.
Det svarer til 126.070,89 kr., som hensættes på Bødkerfonden og som vi vil bruge til forbedringer og vedligehold af vores hyggelige klubhus.

For at opretholde godkendelsen som almennyttig forening, så vi kan søge om momskompensation for 2022 også, kræves, at vi årligt har mindst 101 gavegivere, der hver donerer 200 kr. til klubben og vi håber du vil hjælpe os med at nå dette mål igen i 2022.

Har du ikke allerede givet dit bidrag kan du gøre det her: Donationer 2022