125.000 kr. modtaget fra Nykredits fond

Asserbo Golf Club er meget taknemmelige for, at vi har fået ovenstående donation fra Nykredits Fond og vi er i øjeblikket i fuld gang med at planlægge arbejdet, så gårdspladsen fremstår med ny belægning og afdræning inden sæsonstart 2020.

AGC medlem Rikke Faarbæk er den direkte årsag til, at vi i bestyrelsen blev opmærksomme på muligheden for at søge Nykredits Fond om et tilskud. Tusind tak for det!

Skulle der blandt medlemmerne være viden om andre fonde, offentlige eller private, som vi med fordel kan søge til bevaring og forbedring af vores smukke bane og bygninger, eller til aktiviteter, der passer til klubbens mål og vision må I meget gerne rette henvendelse direkte til bestyrelsesmedlem i AGC Ida Bratting Kongsted på ibk@agc.dk