Efter den ekstraordinære generalforsamling godkendte bestyrelsens forslag om at optage lån til etablering af ny hovedvandledning og en opgradering af vores vandingsanlæg med forgreensvanding og mulighed for vanding på fairways, udarbejdede klubben med stor hjælp fra Carsten Klog, udbudsmateriale vedr. projektet og inviterede tre leverandører til at byde på opgaven.
Lige før juleferien åbnede og vurderede vi de indkomne tilbud og i starten af året kunne vi underskrive kontrakt med Agrometer A/S, der havde afgivet det billigste tilbud og havde den bedste tilgang til opgaven.

I forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmateriale og vurdering af de indkomne tilbud skal lyde en stor tak til vores medlem, Carsten Klog, der med sin mangeårige erfaring med den slags opgaver, har været en uvurderlig hjælp og med stor forståelse for projektet har han sikret at alle lovkrav er fulgt vedrørende udbudsprocessen, vurdering af tilbuddene og udfærdigelse af endelig kontrakt i henhold til betingelser for indgåelse af entreprisekontrakter.

Vi har netop fået leveret cirka 4 kilometer rør på greenkeepergården og på mandag påbegyndes arbejdet med sammensvejsning af rør på banen.
Arbejdet med nedgravning af hovedledningen og etablering af vanding til forgreens forventes færdigt d. 15. marts – med forbehold for hvad vejret byder os på, naturligvis.