Der har været afholdt baneudvalgsmøde hvor forsøget med at flytte 2. fairway blev evalueret og en ny struktur omkring baneudvalget blev drøftet.
Der var en del henvendelser fra medlemmer, der blev diskuteret og besvaret.
Referatet kan læses her…