Kære Alle

Bestyrelsen ønsker jer alle et Godt Nytår. Vi glæder os til at komme i gang med den nye sæson.

I øjeblikket er vi ved at lægge sidste hånd på årets matchprogram, men allerede nu kan vi afsløre, at Dameklubbens åbningsmatch bliver den 8. april 2022, og som altid indleder vi sæsonen med en scramble.

Inden vi når dertil, vil I blive indkaldt til Dameklubbens generalforsamling, der skal finde sted inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen vil blive afholdt fredag den 18. marts, og I vil modtage en indkaldelse senest den 25. februar. Har I punkter, I ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal bestyrelsen have modtaget dem senest 14 dage før, det vil sige senest den 4. marts.

Vi arbejder hen imod, at referaterne af bestyrelsesmøderne lægges på Dameklubbens hjemmeside, for på den måde, at orientere jer om vores arbejde.

Varme nytårs hilsner fra

Gerd, Lis, Lisbet, Anni og Birgitte