Emma Gad for golfere

Spillets ånd
Golf spilles for det meste, uden at der er en dommer til stede. Spillet funderer sig på den enkeltes ærlighed og oprigtige intention om at vise hensyn over for andre spillere og at spille efter de gældende regler. Alle spillere bør til alle tider opføre sig disciplineret og udvise høflighed og sportsånd, uanset hvor konkurrencemindede de er. Dette er golfspillets ånd.

Inden start af en runde golf skal du huske at:

Hilse på dine medspillere

Bytte scorekort med din markør

Altid at have en pitchfork og markeringsmærke i lommen….og bruge dem korrekt.

Vise dine medspillere hvilken bold du spiller med.

Tjekke lokale regler. Godt råd: Ha’ altid baneguide og  regelbog i din bag. På den måde undgås unødige diskussioner og du kan orientere dig på banen mht til b.la røde, gule, blå, hvide og sorte pæle.

Sikkerhed
Spillere bør sikre sig, at ingen står tæt ved, eller i øvrigt risikere at blive ramt af køllen, bolden eller af sten, kviste og lignende, når de udfører et prøvesving eller et slag.
Spillere bør ikke spille, før bolden foran er uden for rækkevidde.
Spillere bør altid varsko greenkeepere i nærheden eller foran, når de skal udføre et slag, der kan bringe dem i fare.
Hvis en spiller slår en bold i en retning, hvor der er fare for at ramme nogen, bør han øjeblikkeligt råbe et advarselsråb. Det traditionelle advarselsråb i sådanne situationer er ”fore”.

Hensyn til andre spillereIngen forstyrrelse.

Spillere bør altid udvise hensyn over for andre spillere på banen og bør ikke forstyrre deres spil ved pludselige bevægelse, tale eller unødvendig støj.
Spillere bør sikre sig, at intet elektronisk apparat medbragt på banen forstyrrer andre spillere. Husk at sætte mobiltelefon på lydløs, med mindre andet er aftalt med medspillere.

På teestedet bør en spiller ikke tee’e sin bold op, før det er hans tur til at spille.
Spillere bør ikke stå tæt ved eller direkte bag ved bolden eller bag ved hullet, når en spiller skal til at spille.

På green bør spillerne ikke træde på en anden spillers puttelinje eller kaste en skygge på denne linje, når han skal spille.
Spillere bør blive på eller tæt ved green indtil alle i gruppen har spillet i hul.

Bag og bag-vogne må ikke trækkes igennem og /eller placeres på teested. Bagvogne må ej heller trækkes igennem tætklippet græs imellem green og bunker Og ej heller på “forklædet” (= det meget tætklippede græs foran green).

At føre score.

Scorekort føres af markøren. Scoren føres på vej til næste teested, eller efter at der er slået ud ved næste teested. Scoren kontrolleres af spiller og markør. Et scorekort skal altid underskrives af markør og spiller før det afleveres til turneringsledelse og/eller inden handicapregulering

Spilletempo.Spil i godt tempo og hold trit

Spillere bør spille i et rask tempo.

I AGC skal en runde på 18 huller spilles på ca. 4 timer. (9 huller på ca 2 timer)
Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. Hvis gruppen taber et helt hul og forsinker gruppen bagved, bør den opfordre gruppen bagved til at gå igennem; uanset hvor mange spillere der er i denne gruppe. Hvis en gruppe ikke har tabt et helt hul, men det er klart at gruppen bagved kan spille hurtigere, bør den opfordre den hurtigere spillende gruppe til at gå igennem. Der vinkes frem og man går ud til siden således at man ikke er i risiko for at blive ramt af bold.

Vær parat til at spille

Spillere bør være parate til at slå, lige så snart det er deres tur. Ved spil på eller nær ved green bør spillerne placere deres udstyr i en position, der sikrer hurtig bevægelse væk fra green og mod næste teested. Når spillet af et hul er afsluttet, bør spillerne omgående forlade greenen. Undgå for mange prøvesving og undgå unødig forsinkelse. (1 min pr hul = 18 min pr runde)

Ha’ altid din bag i nærheden af dig. Og parker din bag ved green påvej til næste teested.

Hvis flaget skal tages op, lægges det roligt på green udenfor rækkevidde af andre bolde og puttelinie.

Første spiller i hul samler eventuelt flaget op og gør klar til at sætte tilbage i hul.

Tabt bold.

Hvis en spiller tror, at hans bold kan være tabt andre steder end i en vandhazard eller er out of bounds, bør han spille en provisorisk bold for at spare tid. Der må max. søges efter en bold i 3 min.

Spillere, der søger efter en bold, bør vinke spillerne i gruppen bagved igennem, så snart det står dem klart, at bolden ikke let kan findes. De bør ikke søge i 3 minutter, før de vinker igennem. Når de har tilladt gruppen bagved at gå igennem, bør de ikke fortsætte spillet, før gruppen har passeret og er uden for rækkevidde.

Omsorg for banen.

Bunkers.

Før en bunker forlades, bør spillere omhyggeligt udjævne alle fordybninger og fodspor, som de selv har lavet, og dem, som andre har lavet tæt derved. Hvis der er en rive inden for en rimelig afstand fra bunkeren, bør riven anvendes til dette formål. Riven lægges tilbage i bunkeren og med riveskaftet vinkelret på spillets retning. Dette for at undgå, at rivens tænder fanger bolden i bunkeren.

Banen generelt
Udbedring af opslåede græstørv, boldnedslagsmærker og skader forårsaget af golfsko bør også altid oprettes. Ha’ derfor ALTID en pitchfork i lommen til at rette sådanne mærker.
Spillere bør omhyggeligt reparere ethvert hul, de har lavet ved at slå græstørv op, og sørge for, at enhver skade på greenen, forårsaget af en bolds nedslag, udbedres omhyggeligt – uanset om det er forårsaget af spilleren selv.

Forebyggelse af unødig skade.

Spillere bør undgå at forårsage skade på banen ved at opslå tørv (turf) under prøvesving eller ved af slå køllen ned i jorden i vrede eller af anden årsag.
Spillere bør sikre sig, at der ikke forårsages skade, når flagstangen lægges på greenen.
For at undgå skade på hullet bør spillere  ikke stå for tæt på hullet samt være forsigtige ved håndtering af flagstangen og opsamling af bolden fra hullet. Et køllehoved bør ikke anvendes til at samle bolden op af hullet.
Spillerne bør ikke læne sig op ad en kølle på green, heller ikke når bolden tages op af hullet.
Flagstangen bør sættes omhyggeligt tilbage i hullet, før spillerne forlader greenen.

Hold banen ren.

Benyt de opstillede skraldespande til affald. Det er tilladt at være hesynsfuld ryger i AGC, og vi opfordrer derfor alle til at opsamle egne cigaretskod.

Greenkeepere.

Tag altid hensyn til greenkeepere. De er til for os og har derfor altid fortrinsret.

Dresscode og DGU.

Golf bør spilles i tøj hvori man kan røre sig. Tøj der er vind og vandtæt. I AGC er det ikke velset at der spilles i tank-top, bar overkrop olign. Joggingtøj er ikke acceptabelt. Der opfordes til pænt og anstændigt tøj. Ha’ endvidere altid dit DGU kort på dig og dit BAG mærke på din bag.

Glæde

Ovenstående kan virke som restriktioner, love og regler. Men det skal blot ses som “God opførsel” på golfbanen. Og alle der har været på en golfbane ved, at glæden er det største af alt.