Golf-ordbog

A.

Afstandsmærker: Der findes både Gule (5800 m), Røde (4800 m) og Sorte (3800)afstandsmærker i AGC. De markerer hvor lang banen er. Populært bliver Gule mærker kaldt “Herre tees”, Røde mærker “Dame tees”. Til MandagsGolf spiller alle der har fået “Golfkørekortet” fra Sort tee.

B.

Bag: Taske til golfudstyr

Bag-9: De sidste 9 huller på en 18 hullers golfbane

Banemarkeringer:  På golfbanen markeres normalt som følger: Out of bounds: hvide pæle; vandhazard: gule pæle; parallelle vandhazarder: røde pæle; areal under reparation: blå pæle; areal under reparation med spilleforbud: blå pæle med sort top.

Birdie: Når et hul er spillet én under par

Bogey: Når et hul er spillet én over par

Bunker: Sandfyldt forhindring på golfbanen

C.

Caddie: Spillerens hjælper og bærer af køller

Chip: Kort indspilsslag

D.

Dobbelt bogey: Når et hul spilles to slag over par

Drive: Slaget fra teestedet

Driver: Wood nr 1

Driving Range: Udspilsbane hvor der kan trænes lange og korte slag

E.

Eagle: Når et hul er spillet 2 slag under par

Etikette: Der forefindes “regler” for hvorledes man opfører sig på en golfbane. Til MandagsGolf vil der blive “undervist” i denne etikette og naturligvis også i de reelle golfregler.

F.

Fairway: Den del af banen som er fineste klippet, bortset fra green.

For-9: De første 9 huller af en 18 hullers bane

Fore: Advarelses råb. Råbes HØJT og TYDELIGT hvis der er fare for, at en bold skal ramme en person på golfbanen.

G.

Golfkørekort: De krav der stilles til en golfer før man har spilletilladelse til en 18 hullersbane. Golfkørekortet erhverves ved træningslekktioner med Pro’en

Green: Den tættest klippet del af golfbanen. Der hvor hullet/flaget er. Bolden skal i!

Greenkeeper: Uddannet person som passer golfbanen

Grip: Den måde hvorpå der holdes på jern og køller

Grounde: Når jern eller kølle hviler på jorden. Fx må der IKKE groundes i en sandbunker

Gå igennem: “Overhale” holdet foran

H.

Handicap: Antal tildelte ekstraslag for at spille en runde. Jo bedre golfer jo lavere handicap

Honnør: Den spiller som har spillet bedst på forgående hul, har honnøren

Hul: Hullet i green hvor bolden skal i = 108 mm

Hul nr 19: Udtryk som bruges om restaurant/bar i en golfklub

L.

Langsomt spil: Langsomt spil på hele banen opstår især, hvis:

– En komité starter hold med mindre end 10 minutters mellemrum

– En firebold tager mere end 4 timer om 18 huller

– Et hold “taber et hul” i forhold til holdet foran uden at lukke igennem.

Luftslag: Et slag, som ikke rammer bolden. Tæller dog som et slag

Loft: Den vinkel en kølle/jern har

M.

Markering: Afmærkning af det sted, hvorfra en bold i spil er løftet i henhold til golfreglerne. Der markers med et markeringsmærke

Markør: Medspiller som tæller ens slag. Fungerer som en slags dommer.

Mulligan: At slå en Mulligan vil sige at slå et nyt slag fra 1. tee til erstatning for et dårligt drive. Den første bold må ikke

længere vælges. Mulligan er ikke tilladt i matcher, men kan sidestilles med at opgive en privat runde og starte på en ny. Anvendes alene på 1. tee.

N.

Nedlagsmærke: Det mærke/hul en bold laver på green. SKAL rettes op af spiller med en pitchfork

P

Par: Et hul kan vurderes til at blive spillet i hhv 3, 4 eller 5 slag. Gør man det, spiller man hullet i par.

Par-3 bane: I AGC er det en bane med 6 små huller, som kan benyttes af alle. En bane som er rigtig god for nye golfere. Alle huller er par 3 huller, dvs der regnes med 3 slag for bolden at komme i hul

Pitch: Et højt slag til green

Pro: Golftræner

Putter: En golfkølle der bruges til at putte bolden i hul på green.

Pitchfork: Lille redskab hvormed man kan oprette nedslagsmærker. (Hvorledes man retter et nedslagsmærke korrekt, læres til MandagsGolf)

R.

Rough: Det høje græs der forefindes rundt om fairway og semi-rough

Runde: En golferunde = 18 huller

Runner-up: Nr 2 i en turnering

S.

Sandjern: Det jern der benyttes i bunker

Score: Det antal slag der er brugt på en runde

Scorekort: Kort hvorpå ens markør skriver de slag man har brugt til en runde. Scorekortet skal underskrives af spiller og markør. Lokale regler for en golfbane kan stå på scorekort.

Semirough: Mindre højt græs imellem fairway og rough

Stableford: En variant af slagspil, hvor man kun har et begrænset antal slag til rådighed pr. hul, alt efter ens handicap. Når man har brugt sine slag, så samler man bolden op og spiller først videre fra næste hul.

T.

Tee: Lille træpind der bruges til at sætte bold på ved første slag (på teestedet)

Teested: Lille tætklippet areal hvorfra det første slag ved hvert hul udføres

Turf: Den græstot der slåes op efter en slag. En turf SKAL altid lægges på plads