Mange spændende tiltag i 2020

Godt nytår!

Efter et lidt turbulent 2019 med ny klubmanager, omorganisering i proshoppen og ny trænerstab er vi nu igen på den helt rigtige vej med nye og mere fleksible løsninger for klubben.
Vi har ultimo 2019 afviklet et vellykket bestyrelsesseminar, hvor bestyrelsen og ledelsen har afstukket retningen for driften de kommende år. Når man spørger medlemmer og gæster hvorfor de vælger Asserbo, er det mest kendetegnene svar: Fordi der er så hyggeligt!
Det udsagn bliver også bekræftet af resultaterne i ”Golfspilleren i Centrum” hvor klubben i forhold til andre klubber ligger højt på spørgsmålene om ”hygge” og socialt samvær.

Vi har derfor besluttet, at fokusere endnu mere på vores velkendte  ”AGC-hyggefaktor” og vil i fremtiden markedsføre klubben som:

Asserbo Golf Club – nok den hyggeligste.

Det er en revidering af: Asserbo Golf Club – en klub for hele familien, som vi har benyttet de seneste år.

I 2020 udvider vi vores samarbejde i Kongegolf-regi; spilleordningerne fortsætter og vi styrker samarbejdet om drift og udveksling af maskiner.

Samarbejdet mellem klubberne (Asserbo, Fredensborg, Gilleleje og Hornbæk) har i 2019 taget endnu en positiv udvikling og vi udveksler nu erfaringer og data mellem klubberne, til stor gavn for ledelserne i Kongeklubberne.

Samarbejdet giver specielt god mening i forhold til udviklingen i dansk golf generelt, hvor det stadigt er svært at fastholde tidligere tiders medlemstal. Det gælder desværre også i Asserbo, hvor vi starter sæsonen med 25 medlemmer færre end vi var i 2019. Derfor fremlægges der primo februar en plan for medlemsrekruttering for de næste tre år. Planen indeholder metoder til og indsatser for, at vi igen kan forøge antallet af medlemmer, bl.a. kommer vi alle til at hjælpe til med at tiltrække nye medlemmer til klubben.

Samtidig vil bestyrelsen på generalforsamlingen i marts fremlægge en ny og mere tidssvarende kontingentstruktur for klubben.

En struktur, der tilpasses udviklingen i samfundet generelt, hvor det bliver mere og mere almindeligt at betale efter forbrug.  Der udsendes i denne forbindelse en lille medlemsundersøgelse i begyndelsen af januar til alle senior medlemmer.

Som det ser ud nu, er banen endelig ved at komme sig over tørken i 2018/2019, og vi håber, at det store arbejde med eftersåning vil bære frugt i 2020.
Når vi ser på resultaterne i Golfspillerne i Centrum er et af de svageste punkter vores træningsforhold. Det skal vi have gjort noget ved og der skal mere fokus på dette. På generalforsamlingen til marts vil der blive fremlagt forslag om etablering af en ny putting -og chipping-green på det nuværende indspilsområde bag 18. hul. Det vil kunne stå klart til indvielse primo 2021. Det vil være en god gave til os selv, i anledning af vores 75-års jubilæum som vi kan fejre i 2021.

Der skal lyde en stor TAK til alle, medlemmer og gæster som har bidraget positivt til klubben i 2019. Ansatte og frivillige har ydet en fantastisk indsats i 2019; ligeledes har vi stor glæde af klubbens restauratørpar, som driver en af Danmarks bedste golfrestauranter. Vi kunne heller ikke være uden vores trofaste sponsorer, som yder en stor støtte til klubben.

Alle ønskes et godt og lykkebringende nytår.

Peter Fredgaard

Formand.