Vi starter på 7. teested lige før jul

I 2021 er der i budgetforslaget sat ressourcer af til opretning af et antal teesteder, men allerede på tirsdag bliver 7. teested “høvlet af” og gjort klar til reetablering med rullegræs.

Den metode, der bliver brugt til opretningen på 7. teested er et forsøg og hvis det virker så godt som vi forventer, vil vi bruge den samme metode på de teesteder, der vælges ud til opretning i 2021.

Sprinklerne på teestedet er blevet flyttet og der er gjort klar til en mere hensigtsmæssig placering af disse.