Som et led i den aftalte strategi om et styrket samarbejdet mellem Kongegolfklubberne har bestyrelsen besluttet at nedlægge bogholderistillingen i Asserbo Golf Club og i stedet lægge opgaverne hos et eksternt firma, der allerede benyttes af Gilleleje Golfklub og på den måde komme nærmere en fælles Kongeklub samling af funktionen.

Derfor har klubbens bogholder, Charlotte Christensen, der gennem de seneste 5 år har varetaget bogholderi-funktionen hos os, valgt at opsige sin stilling med fratræden d. 30. juni.

Vi har været meget glade for samarbejdet med Charlotte Christensen, der ved siden af stillingen som bogholder hos os, driver sin egen, selvstændige virksomhed og desuden i sin fritid er formand for vores dameklub, Morgenfruerne.