Bestyrelsen holdt møde d. 20. august.

I en del af mødet deltog Chefgreenkeeper Steen Mikael, der redegjorde for de seneste vanskeligheder med usædvanligt mange brud på vandingsanlæggets hovedledning.
Bestyrelsen drøftede blandt andre ting også etableringen af en Teebox og gennemgik nyhederne fra udvalgene og shop og sekretariat.
Man kan læse referatet fra mødet her