Bestyrelsen holdt møde onsdag d. 2. marts.

På mødet blev materialerne til årets generalforsamling gennemgået – herunder regnskab 2021 og budgettet for 2022.
Der blev også orienteret om det nye baneråd og om resultatet af mødet med klubber i klubben om retningslinjerne for deres fremtidige virke.
Status på fonde var også på dagsordenen sammen med mange andre emner – læs referatet  her *klik*