Søndag afholdtes ekstraordinær generalforsamling og 15 stemmeberettigede medlemmer var mødt frem.
Med sig bragte de i alt 24 fuldmagter og med blot een stemme imod, blev bestyrelsens forslag om vedtægtsændring godkendt.

I praksis betyder vedtægtsændringen, at der ikke fremover skal udstedes obligationer og at de allerede udstedte obligationer kan afvikles i takt med, at indehaverne af obligationer melder sig ud.

Læs referatet fra generalforsamlingen her…