Sommersæsonen 2023 nærmer sig, og planlægningen af årets Regionsgolf-turnering er derfor allerede godt i gang.

Regionsgolf er en holdturnering, som er delt op i rækker efter alder og golfhandicap. Man spiller hulspil, og i hver holdmatch spilles 1 damesingle og 3 herresingler samt en dame/herre foursome. Der spilles som regel på hverdage mellem kl. 15.00 og 17.30, dog spiller Veteraner ofte om formiddagen.

Det er en glimrende mulighed for, gratis, at komme ud og spille andre baner, at spille hulspil samt at øge sit sociale netværk i klubben. Man mødes som regel efter matchen med med-/og modspillere og drikker en øl/vand (på klubbens regning) og spiser mad (egenbetaling).

De indledende puljekampe ligger i perioden april – juni, og er man dygtig, er der slutspil i august – september. AGC skal i år være vært for hovedparten af Sjællandsfinalerne d. 1. & 2. september.

AGC har i år tilmeldt 7 hold, og alle tilmeldte spillere (via GolfBox) får i løbet af de kommende uger direkte besked fra Holdkaptajnen for den Bruttotrup, hvor de er blevet tilknyttet. Puljeinddelingen kan allerede nu ses på Regionsgolfs hjemmeside

Holdkaptajnen, som udtager holdet til hver af de 6 puljekampe, er i år blevet bedt om at have særlig fokus på, at det er en holdmatch, hvor der ud over det sportslige resultat også er plads til vores AGC hygge. Alle spillere vil blive gjort opmærksom på, at tilsagn om deltagelse i en holdkamp er forpligtende, så holdkaptajnerne ikke skal bruge uforholdsmæssig megen tid på at prøve at finde en reserve i sidste øjeblik.

Antallet af tilmeldte AGC hold er i høj grad bestemt af, at der dels er alt for få damer (i forhold til mænd), dels er alt for få spillere under 50 år, som tilmelder sig Regionsgolf. De nye koordinatorer, Peter C. Rasmussen og Steen B. Jørgensen, modtaget derfor meget gerne gode ideer til at øge interessen hos specielt disse 2 grupper, så endnu flere medlemmer de kommende år kan få glæde af denne fornøjelige turneringsform.

Du kan læse mere på AGC’s hjemmeside, under Regionsgolf, og på Regionsgolfs hjemmeside: