Agrometers arbejde blev 7 uger forsinket, så arbejdet med reetablering af de opgravede områder er kommet senere i gang end forventet.
På banen samles sten ind i de opgravede områder, så der kan sås græs, men græsset på resten af banen er nu omsider begyndt at gro og den almindelige baneplejesæson er startet, så det meste af greenkeepernes tid går med at klippe græs.

Lukningen af greenbunkeren på 8. blev også forsinket, da Agrometers gravearbejde og færdiggørelse trak ud, idet overskydende jord fra arbejdet med nedgravning af hovedledningen, skulle bruges til at fylde bunkeren op. Der er nu målt op til rullegræs og dette forventes lagt og lukningen færdiggjort i uge 22.

I begyndelsen af maj blev forgreens eftersået og gødet og da der kom varme og vand fra oven til, kom disse områder godt fra start.

Greens har haft en hård vinter, og greens i Asserbo er altid lidt langsomme til at komme i gang – vejret i år har ikke ligefrem speedet processen op.
De er blevet puslet om med prikning, gødning, vertikalskæring, topdressing og eftersåning og fortsætter nu med almindelig pleje – klipning, topdressing og tromling – og mere intensive indsatser efter behov.

Der er blevet spillet mange runder golf på banen denne vinter og flere områder – særligt hvor man færdes meget – er blevet meget slidt og det kolde og tørre efterår har forsinket væksten i græsset, så sliddet har været meget længe om at kunne ”komme sig”.

Fairways er blevet gødet og klippes nu 2 – 3 gange om ugen og vi begynder at kunne se klippespor igen.